top of page
IMG_3057_edited.jpg

OVER ONS

Statutaire naam: Stichting Woefjes
Opgericht: 17 december 2020 te Arnhem
Vestigingsplaats: Gaanderen, Gemeente Doetinchem
KvK nummer: 81271085

RSIN nummer: 862032568

EG nummer: 322107

UBN nummer: 6682202

ANBI status erkend

Erkend Dierenlot Beneficiant

Contact:

E-mail: Info@StichtingWoefjes.nl
Website: www.StichtingWoefjes.nl

 

Bank: IBAN: NL68RABO0365401226

BIC: RABONL2U

Doelstellingen en activiteiten:

Statutaire doelstelling: 

Hulp bieden in de breedste zin van het woord door middel van opvanggezinnen en hondeneigenaren te ondersteunen en het dierenwelzijn, met name die van kleinere hondenrassen die noodlijdend zijn of zich in een ongewenste situatie bevinden, te bevorderen. 

 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven van fondsen en geldmiddelen en voorts door het verrichten van alle verdere handelingen, die met de doelstelling in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Focus is het vinden van een nieuwe thuisplaats voor de honden.

Over: Over ons
Over: Pro Gallery
bottom of page