top of page
Algemene Informatie

Statutaire naam:         Stichting Woefjes      

Datum oprichting:      17 december 2020 te Arnhem

Vestigingsplaats:        Gaanderen

KvK nummer:              81271085

RSIN nummer:            862032568

EG nummer:               322107

UBN nummer:            6682202

ANBI status:               Erkend

ANBI-logo-1653-x-1237.png
Doelstelling
logo-erkend-dierenlot-rgb.0188c0.jpg

Stichting Woefjes zet zich in voor hulpbehoevende kleinere hondenrassen en hun baasjes. Hierbij maken we gebruik van onze liefdevolle opvanggezinnen waar de honden in huiselijke kring alle benodigde medische zorg krijgen, gesocialiseerd worden en opgevoed worden.

Wanneer de hond er klaar voor is zal er gezocht worden naar een nieuwe eigenaar met een gouden mandje, met als uitgangspunt de behoefte en wensen van het hondje. Stichting Woefjes ondersteunt ook hondenbezitters die om welke reden dan ook, een nieuwe plek zoeken voor hun viervoeter. Door middel van bemiddeling of afstand wordt er een nieuwe liefdevolle eigenaar gevonden die past bij de hond.

Fondsen en geldwerving

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven van fondsen en geldmiddelen en voorts door het verrichten van alle verdere handelingen, die met de doelstelling in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Speerpunt, vinden van een nieuwe thuisplaats voor de honden in Nederland.

Besluitvorming: Besluiten, zowel financieel als inhoudelijk, worden conform de statuten, gedaan op basis van gelijkheid van stemmen.
Ondersteunend personeel in loondienst: Op dit moment zijn er geen mensen in loondienst
Beloningsbeleid: Alleen gemaakte onkosten worden vergoed.
Financiering: Inkomsten worden verkregen uit sponsoring, schenkingen, verkoop, adopties en donaties.
Financiële verantwoording / Jaarverslagen: Wij zullen ieder jaar onze jaarcijfers openbaar maken. Van aanvullende activiteiten en ontwikkelingen wordt verslag uitgebracht op de website.

Stichting Woefjes heeft geen winstoogmerk.
Stichting Woefjes behoort tot de Algemeen nut beogende instellingen (ANBI-status). Opbrengsten uit opdrachten, donaties en schenkingen worden besteed aan het behalen van de doelstellingen.

Jaarrekeningen 

Stichting Woefjes is opgericht in 2020 en is officieel van start gegaan in 2021. 

Vanaf 2022 zal hier de jaarrekening worden geplaatst van voorgaande jaren.

Bij vragen over inkomsten, uitgaves en fondsenwerving van onze stichting kunt u contact opnemen via: Info@StichtingWoefjes.nl

bottom of page